2013, ഒക്‌ടോബർ 22, ചൊവ്വാഴ്ച

വിശ്വസിക്കരുത്..!
വിശ്വസിക്കരുത് !
= = = = = = = = =
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കാരണങ്ങളെക്കൊണ്ടും
സ്വന്തം ബുദ്ധിശക്തികൊണ്ടും 
വിയോജിക്കുന്നുവെങ്കില്‍
എന്തായാലും എവിടെ വായിച്ചതായാലും
ആര് പറഞ്ഞതായാലും
ഞാന്‍ തന്നെ പറഞ്ഞതാണെങ്കില്‍ പോലും
ഒന്നും വിശ്വസിക്കരുത് !
. . . . . .
ശ്രീ ബുദ്ധന്‍

***
ടി. കെ. ഉണ്ണി
൦൭-൧൨-൨൦൦൮

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ