2014, ഏപ്രിൽ 1, ചൊവ്വാഴ്ച

അണിഞ്ഞൊരുക്കം

അണിഞ്ഞൊരുക്കം - ഒരു പൂക്കാവടിക്കുവേണ്ടി 


മുറ്റത്തൊരു പൂക്കാവടിയൊരുക്കാന്‍ 
അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുന്ദരി..  

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ