2014, ഏപ്രിൽ 1, ചൊവ്വാഴ്ച

അനുപമം - സുന്ദരം

അനുപമം - സുന്ദരം മുറ്റത്ത് വിരിഞ്ഞ അനുപമ സൌന്ദര്യം.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ