2014, ഫെബ്രുവരി 8, ശനിയാഴ്‌ച

ആചാരം

ആചാരം ...
നമ്മളിലെ
വൈജാത്യങ്ങളുടെ
സംരക്ഷിത രൂപം ..!

സഹജീവനത്തിന്റെ
വൈരൂപ്യ മുഖം ..!

വ്യര്‍ത്ഥ പ്രമാണങ്ങളുടെ
ശുദ്ധ നഗ്നത ..!

സമസ്ത സമൂഹത്തിന്റെയും
വൈകാരികമായ
കാപട്യം ..!

അതാണ്‌ ആചാരം ..!!

... ... ... ...
ടി. കെ. ഉണ്ണി
൧൧-൦൮-൨൦൦൯ 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ