2014, ഫെബ്രുവരി 8, ശനിയാഴ്‌ച

വിശ്വാസം

വിശ്വാസം ....
ആശ്രിത സമൂഹത്തിന്റെ
ഉല്‍പ്പന്നമാണ്‌ വിശ്വാസം ..!

വിചിത്രമായ ആ ഉല്‍പ്പന്നത്തിന്റെ
അടിത്തറയിലാണ് ആദ്യകാല
വൈചിത്യങ്ങളുടെ പിറവികള്‍ ..!

വിഭജനം
അവിടെയാണ് തുടങ്ങിയത് ..!?

... ... ...
ടി. കെ. ഉണ്ണി
൧൦-൦൮-൨൦൦൯

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ